عنوان خبرراهبردهایی برای یادگیری
(شاخه: آموزش ابتدایی)
ارسال شده توسط noras
شنبه 12 دي 1394 - 05:56:38


جهت دریافت پاورپوئینت راهبردهایی برای یادگیری روی دانلود کلیک نمایید
دانلوداین خبر از طرف معاونت آموزشی
( http://anvaar.ir/amuzeshi/news.php?extend.10 )