عنوان خبرفرمهای ارزیابی عملکرد 94-95
(شاخه: گزارش)
ارسال شده توسط behmadi
يكشنبه 20 دي 1394 - 06:27:07


همکاران محترم می توانند فرمهای مربوط به به شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان شاغل در مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهداء علیه السلام را  از اینجا دانلود نمایند
این خبر از طرف معاونت آموزشی
( http://anvaar.ir/amuzeshi/news.php?extend.12 )