معاونت آموزشی: شیوه نامه فعالیت های مکمل و فوق برنامه موسسه فرهنگی و اموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع)


عنوان خبرشیوه نامه فعالیت های مکمل و فوق برنامه موسسه فرهنگی و اموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع)
(شاخه: مقاله)
ارسال شده توسط behmadi
شنبه 4 آذر 1396 - 09:43:30

جهت دانلود شیوه نامه فعالیت های مکمل و فوق برنامه موسسه فرهنگی و اموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) روی لینک زیر کلیک کنید.
لینک دانلود شیوه نامه


این خبر از طرف معاونت آموزشی
( http://anvaar.ir/amuzeshi/news.php?extend.15 )