عنوان خبربرگزاری کارگاه آموزشی برای کلیه مدیران، معاونین آموزشی، معلمان و همیار معلمان دوره اول و دوم
(شاخه: آموزش متوسطه)
ارسال شده توسط behmadi
يكشنبه 29 بهمن 1396 - 05:09:12

در تاریخ پنجشنبه 96/11/26 در محل دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع) برای کلیه مدیران، معاونین آموزشی، معلمان و همیار معلمان دوره اول و دوم این مؤسسه برگزار شد.


این کارگاه ها با اهداف
1 - ارزشیابی توصیفی با محتوای انواع ارزشیابی، انواع ابزارهای اندازه گیری در ارزشیابی توصیفی، ارزشیابی مستمر، ارزشیابی دروس بر اساس اهداف برنامه درس ملی و بر اساس ضوابط آیین ارزشیابی توصیفی و ساماندهی پوشه کار بر اساس یک نظام هماهنگ
2 - بحث تکالیف دانش آموزان با محتوای : اهداف تکلیف، انواع تکلیف، میزان تکلیف، رعایت تفاوتهای فردی در انجام تکالیف و دادن بازخورد مناسب به تکالیف، برگزار شد.

این خبر از طرف معاونت آموزشی
( http://anvaar.ir/amuzeshi/news.php?extend.24 )