»خبر
دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا (ع) دوره اول شهرستان بیرجند

جدید ترین ها

فعالیت های کلاسی خانم عباسی کلاس اول لاله۲۰ آذر ۱۳۹۷

دانش آموزان کلاس اول لاله برای آشنایی بیشتر با تفاوت های گیاهان در برگ وریشه به حیاط دبستان دوره دوم

بیشتر

فعالیت کلاسی سرکار خانم حسینی کلاس اول یاسمن -درس علوم گیاهان خوراکی۲۰ آذر ۱۳۹۷

برگزاری جشنواره ی گیاهان و تدریس درس علوم مبحث گیاهان درکلاس با همکاری والدین گرامی وبا هدف آشنایی دانش آموزان

بیشتر
  1. روابط عمومی
  2. آموزش
  3. پرورشی
  4. گالری تصاویر
فعالیت های کلاسی خانم عباسی کلاس اول لاله

فعالیت های کلاسی خانم عباسی کلاس اول لاله

نویسنده:خانم احمدی

دانش آموزان کلاس اول لاله برای آشنایی بیشتر با تفاوت های گیاهان در برگ وریشه به حیاط دبستان دوره دوم رفتند وکلاس را آنجا برگزار کردند .همچنین برای تقویت نوشتاری ...

فعالیت کلاسی سرکار خانم حسینی کلاس اول یاسمن -درس علوم گیاهان خوراکیفعالیت کلاسی سرکار خانم حسینی کلاس اول یاسمن -درس علوم گیاهان خوراکی

برگزاری جشنواره ی گیاهان و تدریس درس ...

میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) وامام جعفرصادق (ع) گرامی بادمیلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) وامام جعفرصادق (ع) گرامی باد

به مناسبت هفته وحدت ،میلادحضرت محمد (ص) ...

هفته کتاب وکتاب خوانی گرامی بادهفته کتاب وکتاب خوانی گرامی باد

باهدف تقویت حافظه ی دیداری وتقویت روان ...

آرشیو دسته
فعالیت های کلاسی خانم عباسی کلاس اول لاله

فعالیت های کلاسی خانم عباسی کلاس اول لاله

نویسنده:خانم احمدی

دانش آموزان کلاس اول لاله برای آشنایی بیشتر با تفاوت های گیاهان در برگ وریشه به حیاط دبستان دوره دوم رفتند وکلاس را آنجا برگزار کردند .همچنین برای تقویت نوشتاری ...

فعالیت کلاسی سرکار خانم حسینی کلاس اول یاسمن -درس علوم گیاهان خوراکیفعالیت کلاسی سرکار خانم حسینی کلاس اول یاسمن -درس علوم گیاهان خوراکی

برگزاری جشنواره ی گیاهان و تدریس درس ...

میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) وامام جعفرصادق (ع) گرامی بادمیلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) وامام جعفرصادق (ع) گرامی باد

به مناسبت هفته وحدت ،میلادحضرت محمد (ص) ...

هفته کتاب وکتاب خوانی گرامی بادهفته کتاب وکتاب خوانی گرامی باد

باهدف تقویت حافظه ی دیداری وتقویت روان ...

آرشیو دسته
فعالیت های کلاسی خانم عباسی کلاس اول لاله

فعالیت های کلاسی خانم عباسی کلاس اول لاله

نویسنده:خانم احمدی

دانش آموزان کلاس اول لاله برای آشنایی بیشتر با تفاوت های گیاهان در برگ وریشه به حیاط دبستان دوره دوم رفتند وکلاس را آنجا برگزار کردند .همچنین برای تقویت نوشتاری ...

فعالیت کلاسی سرکار خانم حسینی کلاس اول یاسمن -درس علوم گیاهان خوراکیفعالیت کلاسی سرکار خانم حسینی کلاس اول یاسمن -درس علوم گیاهان خوراکی

برگزاری جشنواره ی گیاهان و تدریس درس ...

میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) وامام جعفرصادق (ع) گرامی بادمیلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) وامام جعفرصادق (ع) گرامی باد

به مناسبت هفته وحدت ،میلادحضرت محمد (ص) ...

هفته کتاب وکتاب خوانی گرامی بادهفته کتاب وکتاب خوانی گرامی باد

باهدف تقویت حافظه ی دیداری وتقویت روان ...

آرشیو دسته
فعالیت های کلاسی خانم عباسی کلاس اول لاله

فعالیت های کلاسی خانم عباسی کلاس اول لاله

نویسنده:خانم احمدی

دانش آموزان کلاس اول لاله برای آشنایی بیشتر با تفاوت های گیاهان در برگ وریشه به حیاط دبستان دوره دوم رفتند وکلاس را آنجا برگزار کردند .همچنین برای تقویت نوشتاری ...

فعالیت کلاسی سرکار خانم حسینی کلاس اول یاسمن -درس علوم گیاهان خوراکیفعالیت کلاسی سرکار خانم حسینی کلاس اول یاسمن -درس علوم گیاهان خوراکی

برگزاری جشنواره ی گیاهان و تدریس درس ...

میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) وامام جعفرصادق (ع) گرامی بادمیلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) وامام جعفرصادق (ع) گرامی باد

به مناسبت هفته وحدت ،میلادحضرت محمد (ص) ...

هفته کتاب وکتاب خوانی گرامی بادهفته کتاب وکتاب خوانی گرامی باد

باهدف تقویت حافظه ی دیداری وتقویت روان ...

آرشیو دسته
قالب وردپرس