عنوان خبرتوزیع غذا به مناسبت روز ششم محرم الحرام
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
چهارشنبه 5 مهر 1396 - 09:13:43
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.861 )