عنوان خبراولین کارگاه آموزشی ویژه اولیاء پایه اول
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
چهارشنبه 12 مهر 1396 - 06:36:12

اولین کارگاه آموزشی ویژه اولیاء پایه ی اول با حضور سرکار خانم خسروی مدرس آموزش خانواده در روز یکشنبه 96/7/11 درمحل نماز خانه آموزشگاه برگزار شد.


این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.862 )