عنوان خبرهفته نیروی انتظامی گرامی باد.
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
دوشنبه 17 مهر 1396 - 08:30:03

سخنرانی یکی از نیرو های خدوم نیروی انتظامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی و همچنین انتخاب پلیس مدرسه با حضور نیروی انتظامی .این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.865 )