عنوان خبرروز جهانی تخم مرغ گرامی باد.
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
سه شنبه 18 مهر 1396 - 06:17:23

برگزاری جشنواره تخم مرغ رنگی به مناسبت روز جهانی تخم مرغ توسط مربی بهداشت آموزشگاه


این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.867 )