مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: پیام تبریک مدیرعامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) به سردار حاج حسن رجب زاده


عنوان خبرپیام تبریک مدیرعامل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سیدالشهدا(ع) به سردار حاج حسن رجب زاده
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط behmadi
يكشنبه 26 آذر 1396 - 10:36:59
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.900 )