مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی گرامی باد


عنوان خبرهفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی گرامی باد
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
سه شنبه 5 دي 1396 - 07:52:00

هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی گرامی باد
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.908 )