عنوان خبرکارگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان پایه دوم توسط مربی بهداشت آموزشگاه .
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
شنبه 9 دي 1396 - 05:59:21

کارگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان پایه دوم توسط مربی بهداشت آموزشگاه .


این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.909 )