عنوان خبرچهارمین شورای آموزشی ( کارگاه اختلالات خواندن و نوشتن )
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
چهارشنبه 13 دي 1396 - 04:49:03

چهارمین شورای آموزشی آموزشگاه همراه با کارگاه اختلالات خواندن و نوشتن توسط سرکار خانم فنودی برگزار گردید.

این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.913 )