مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: مسابقه ی ماشین بادکنکی (دوم یاس)


عنوان خبرمسابقه ی ماشین بادکنکی (دوم یاس)
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
يكشنبه 15 بهمن 1396 - 05:29:08

این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.920 )