مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: برگزاری ستاد دهه فجر


عنوان خبربرگزاری ستاد دهه فجر
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
يكشنبه 15 بهمن 1396 - 05:59:24

این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.921 )