مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: آغاز دهه مبارک فجر


عنوان خبرآغاز دهه مبارک فجر
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
يكشنبه 15 بهمن 1396 - 06:56:21


از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
اندیشه باور شد در امتداد باران
بر صخره های همت جوشیده خون غیرت
بانگ سرود و وحدت آید ز چشمه ساران
والفجر بهمن آمد فصل شکفتن آمد
بر پهن دشت باور خالیست جای یاراناین خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.923 )