مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: برگزاری مسابقه ی دارت بین همکاران آموزشگاه به مناسبت دهه فجر


عنوان خبربرگزاری مسابقه ی دارت بین همکاران آموزشگاه به مناسبت دهه فجر
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
دوشنبه 16 بهمن 1396 - 08:28:52

این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.925 )