مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: برگزاری نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان به مناسبت دهه مبارک فجر


عنوان خبربرگزاری نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان به مناسبت دهه مبارک فجر
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
دوشنبه 16 بهمن 1396 - 08:33:38

این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.926 )