عنوان خبرادامه ی برنامه های دهه مبارک فجر
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط motevalli
شنبه 21 بهمن 1396 - 06:01:45


اجرای نمایش توسط دانش آموزان دوم نسترن

اجرای نمایش توسط دانش آموزان اول شقایق

اجرای نمایش توسط دانش آموزان دوم نسترن
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.928 )