عنوان خبربازدید دانش آموزان آموزشگاه از موزه ی حیات وحش بیرجند
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
دوشنبه 30 بهمن 1396 - 04:47:26

بازدید دانش آموزان آموزشگاه از موزه ی حیات وحش بیرجند
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.932 )