عنوان خبردبستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا علیه السلام در سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
چهارشنبه 9 اسفند 1396 - 07:17:25

دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا علیه السلام در سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی

این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.935 )