مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند: مراسم روز درختکاری و کاشت نهال در آموزشگاه ( 15 اسفند ماه )


عنوان خبرمراسم روز درختکاری و کاشت نهال در آموزشگاه ( 15 اسفند ماه )
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
چهارشنبه 23 اسفند 1396 - 07:18:14

مراسم روز درختکاری و کاشت نهال در آموزشگاه ( 15 اسفند ماه )

فواید درخت وکاشت نهال توسط مربی بهداشت آموزشگاهاجرای شعر و مقاله درختکاریزیبا سازی فضای آموزشگاه با گلدان های اهدایی توسط دانش آموزان

کاشت نهال در فضای آموزشگاه  توسط دانش آموزان

این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.936 )