عنوان خبرختم قرآن هدیه به روح پرفتوح شهید مدافع حرم مرتضی بصیری پور
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط nadee
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 - 03:42:15

ختم قرآن هدیه به روح پرفتوح شهید مدافع حرم مرتضی بصیری پور
این خبر از طرف مدارس ابتدایی امام حسین(ع) بیرجند
( http://anvaar.ir/bed1/news.php?extend.943 )