»خبر
دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا (ع) دوره دوم شهرستان بیرجند

جدید ترین ها

طرح تشویق دانش آموزان در اجرای سرود همگانی (تماشای فیلم انمیشین «در مسیر باران» در سینما)۱۶ آذر ۱۳۹۷

یکی از برنامه های گروهی آموزشگاه اجرای سرود همگانی به مناسبت های گوناگون می باشد. به منظور ایجاد انگیزه و

بیشتر

برگزاری جلسه ستاد برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای۱۶ آذر ۱۳۹۷

به منظور برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های جذاب، منسجم و متنوع  المپیاد ورزشی درون مدرسه ای جلسه ی ستاد

بیشتر
  1. روابط عمومی
  2. آموزش
  3. پرورشی
  4. گالری تصاویر
طرح تشویق دانش آموزان در اجرای سرود همگانی (تماشای فیلم انمیشین «در مسیر باران» در سینما)

طرح تشویق دانش آموزان در اجرای سرود همگانی (تماشای فیلم انمیشین «در مسیر باران» در سینما)

نویسنده:دره کی

یکی از برنامه های گروهی آموزشگاه اجرای سرود همگانی به مناسبت های گوناگون می باشد. به منظور ایجاد انگیزه و تشویق دانش آموزان جهت شرکت در این برنامه ها روش ...

برگزاری جلسه ستاد برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ایبرگزاری جلسه ستاد برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

به منظور برنامه ریزی جهت اجرای برنامه ...

برگزاری جلسه ملاقات با اولیا جهت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی مهر و آبانبرگزاری جلسه ملاقات با اولیا جهت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی مهر و آبان

به منظور ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و ...

اجرای طرح های کنترل سلامت جسمی و معاینات مراقب سلامتاجرای طرح های کنترل سلامت جسمی و معاینات مراقب سلامت

به منظور کنترل وضیعت جسمانی و سلامت ...

آرشیو دسته
طرح تشویق دانش آموزان در اجرای سرود همگانی (تماشای فیلم انمیشین «در مسیر باران» در سینما)

طرح تشویق دانش آموزان در اجرای سرود همگانی (تماشای فیلم انمیشین «در مسیر باران» در سینما)

نویسنده:دره کی

یکی از برنامه های گروهی آموزشگاه اجرای سرود همگانی به مناسبت های گوناگون می باشد. به منظور ایجاد انگیزه و تشویق دانش آموزان جهت شرکت در این برنامه ها روش ...

برگزاری جلسه ملاقات با اولیا جهت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی مهر و آبانبرگزاری جلسه ملاقات با اولیا جهت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی مهر و آبان

به منظور ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و ...

نمایشگاه دستان کوچک اندیشه های بزرگ به مناسبت هفته بسیجنمایشگاه دستان کوچک اندیشه های بزرگ به مناسبت هفته بسیج

نمایشگاه دستان کوچک اندیشه های بزرگ شامل ...

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانیبرگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

بسته فرهنگی شامل 80 جلد کتاب داستان ...

آرشیو دسته
طرح تشویق دانش آموزان در اجرای سرود همگانی (تماشای فیلم انمیشین «در مسیر باران» در سینما)

طرح تشویق دانش آموزان در اجرای سرود همگانی (تماشای فیلم انمیشین «در مسیر باران» در سینما)

نویسنده:دره کی

یکی از برنامه های گروهی آموزشگاه اجرای سرود همگانی به مناسبت های گوناگون می باشد. به منظور ایجاد انگیزه و تشویق دانش آموزان جهت شرکت در این برنامه ها روش ...

برگزاری جلسه ستاد برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ایبرگزاری جلسه ستاد برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

به منظور برنامه ریزی جهت اجرای برنامه ...

اجرای طرح های کنترل سلامت جسمی و معاینات مراقب سلامتاجرای طرح های کنترل سلامت جسمی و معاینات مراقب سلامت

به منظور کنترل وضیعت جسمانی و سلامت ...

بازدید دانش آموزان ازحوزه مقاومت بسیج خواهران بنت الهدی صدر به مناسبت هفته بسیجبازدید دانش آموزان ازحوزه مقاومت بسیج خواهران بنت الهدی صدر به مناسبت هفته بسیج

به مناسبت هفته بسیج تعدادی از دانش ...

آرشیو دسته
طرح تشویق دانش آموزان در اجرای سرود همگانی (تماشای فیلم انمیشین «در مسیر باران» در سینما)

طرح تشویق دانش آموزان در اجرای سرود همگانی (تماشای فیلم انمیشین «در مسیر باران» در سینما)

نویسنده:دره کی

یکی از برنامه های گروهی آموزشگاه اجرای سرود همگانی به مناسبت های گوناگون می باشد. به منظور ایجاد انگیزه و تشویق دانش آموزان جهت شرکت در این برنامه ها روش ...

برگزاری جلسه ستاد برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ایبرگزاری جلسه ستاد برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

به منظور برنامه ریزی جهت اجرای برنامه ...

برگزاری جلسه ملاقات با اولیا جهت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی مهر و آبانبرگزاری جلسه ملاقات با اولیا جهت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و تربیتی مهر و آبان

به منظور ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی و ...

اجرای طرح های کنترل سلامت جسمی و معاینات مراقب سلامتاجرای طرح های کنترل سلامت جسمی و معاینات مراقب سلامت

به منظور کنترل وضیعت جسمانی و سلامت ...

آرشیو دسته
قالب وردپرس