عنوان خبرجلسه شورای معلمان
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط
شنبه 1 مهر 1396 - 12:01:34

باسمه تعالی
جلسه شورای معلمان جهت هماهنگی برنامه های شروع سال تحصیلی جدید و معرفی و آشنایی همکاربزرگوار  در این دبستان در تاریخ 29شهریور ماه 1396 برگزار گردید در ادامه گزارش تصویری این جلسه برای آگاهی بیشتر آورده شده است.این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند
( http://anvaar.ir/bed2/news.php?extend.429 )