عنوان خبرآموزش راههای پیشگیری از بیماری آنفلونزا توسط مربی بهداشت آموزشگاه
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط
چهارشنبه 29 آذر 1396 - 15:07:45

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند
( http://anvaar.ir/bed2/news.php?extend.479 )