عنوان خبرشروع معاینات بهداشتی دانش آموزان
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط
چهارشنبه 29 آذر 1396 - 15:12:36

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند
( http://anvaar.ir/bed2/news.php?extend.480 )