عنوان خبربرپایی نمایشگاه کتاب(قصه های قرآنی) به مناسبت هفته قران
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط
چهارشنبه 29 آذر 1396 - 15:28:46

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند
( http://anvaar.ir/bed2/news.php?extend.482 )