دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند: اقامه نماز طلب باران در آموزشگاه


عنوان خبراقامه نماز طلب باران در آموزشگاه
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط
چهارشنبه 4 بهمن 1396 - 04:44:49


 

 ##پاک سازی## />


این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند
( http://anvaar.ir/bed2/news.php?extend.507 )