دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند: طرح آشتی با کتاب:برگزاری یک ساعت درس فارسی کلیه پایه ها در پاتوق کتاب به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی


عنوان خبرطرح آشتی با کتاب:برگزاری یک ساعت درس فارسی کلیه پایه ها در پاتوق کتاب به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط
پنجشنبه 12 بهمن 1396 - 20:11:11


این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند
( http://anvaar.ir/bed2/news.php?extend.510 )