دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند: نواختن زنگ انقلاب وبرگزاری جشن همراه با برنامه های جذاب و متنوع


عنوان خبر نواختن زنگ انقلاب وبرگزاری جشن همراه با برنامه های جذاب و متنوع
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط
شنبه 14 بهمن 1396 - 21:18:37


صبح امروز همراه با سراسر کشور زنگ انقلاب رأس ساعت 9 صبح دراین آموزشگاه نواخته شد . برنامه های متنوع توسط دانش آموزان تشکل های بسیج و فرزانگان از قبیل گارد پرچم ، دکلمه ،شعر،سرودهمگانی ، مسابقه و...برگزار گردید.درپایان تمثال حضرت امام خمینی (ره) توسط دانش آموزان گلباران شد.


این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند
( http://anvaar.ir/bed2/news.php?extend.511 )