عنوان خبرکسب رتبه اول استانی تیم مینی والیبال
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط doraki
چهارشنبه 23 اسفند 1396 - 21:15:20


 این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند
( http://anvaar.ir/bed2/news.php?extend.532 )