عنوان خبربرگزاری نمایشگاه جابربن حیان درمرحله آموزشگاه
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط doraki
چهارشنبه 23 اسفند 1396 - 21:17:28

نمایشگاه جشنواره جابربن حیان به همت معاون آموزشی؛ همکاران مجری طرح ، معلم راهنما و دانش آموزاندر نماز خانه دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره ی دوم برگزار شد. در این نمایشگاه پروژه های دانش آموزان توسط مدیر، معلم راهنما ونماینده مجریان  بررسی  وپروژه های برتر جهت شرکت در مرحله شهرستان انتخاب و به اداره آموزش و پرورش ارسال خواهد شد.

این خبر از طرف دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام) دوره دوم بیرجند
( http://anvaar.ir/bed2/news.php?extend.534 )