عنوان خبرحال و هوای محرم در دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع) - دوره اول
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط gholami
چهارشنبه 5 مهر 1396 - 08:43:38


نصب پرچم و پارچه های محرمی
فضاسازی بردها
عزاداری  و مداحی دانش آموزان در مراسم صبحگاه
سخنرانی مشاور مذهبی آموزشگاه در مراسم  صبحگاه به مناسبت محرماین خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره اول
( http://anvaar.ir/bep1/news.php?extend.240 )