عنوان خبرروز جهانی کودک در دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهدا(ع) - دوره اول
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط gholami
سه شنبه 18 مهر 1396 - 08:16:31


اجرای سرود متناسب با روز جهانی کودک


برگزاری مسابقه با همکاری مربی تربیت بدنی جهت شادابی و نشاط دانش آموزان
این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره اول
( http://anvaar.ir/bep1/news.php?extend.245 )