دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره اول: بهداشتی


عنوان خبربهداشتی
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط gholami
چهارشنبه 11 بهمن 1396 - 07:12:59

آموزش مهارت نه گفتن
آماده سازی وتزئین برد آموزشگاهآموزش مربی بهداشت درکلاس

اجرای نمایش باموضوع مهارت نه گفتن
این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره اول
( http://anvaar.ir/bep1/news.php?extend.327 )