عنوان خبرجمع آوری نذورات دانش آموزی
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
سه شنبه 4 مهر 1396 - 05:28:33


جمع آوری نذورات دانش آموزی

این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم
( http://anvaar.ir/bep2/news.php?extend.687 )