عنوان خبرهیئت عزاداری دانش آموزی
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 10 مهر 1396 - 06:17:35


هیئت عزاداری دانش آموزی
این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم
( http://anvaar.ir/bep2/news.php?extend.691 )