عنوان خبربرگزاری جلسه انجمن و اولیا
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
چهارشنبه 23 اسفند 1396 - 07:20:37


برگزاری جلسه انجمن و اولیا
این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم
( http://anvaar.ir/bep2/news.php?extend.885 )