عنوان خبربرگزاری جشنواره جابر بن حیان مرحله آموزشگاهی
(شاخه: آموزشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
چهارشنبه 23 اسفند 1396 - 07:30:43


برگزاری جشنواره جابر بن حیان -مرحله آموزشگاهی

با حضور جناب آقای احترامی، معاون آموزش ابتدایی، و همراهان
 

 

 

 

 

 
این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم
( http://anvaar.ir/bep2/news.php?extend.887 )