دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم: برگزاری جلسه معاونین پرورشی و مشاورین مذهبی


عنوان خبربرگزاری جلسه معاونین پرورشی و مشاورین مذهبی
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 - 08:42:43


برگزاری جلسه معاونین پرورشی و مشاورین مذهبی
با حضور سرکار خانم سبحانی
 

 
این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم
( http://anvaar.ir/bep2/news.php?extend.915 )