دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم: کسب مقام در مسابقات اسکیت شهرستان


عنوان خبرکسب مقام در مسابقات اسکیت شهرستان
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط kadkhoda
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 - 10:48:16


کسب مقام در مسابقات اسکیت شهرستان
با تشکر از زحمات جناب آقای زراره ای مربی محترم ورزش

عرفان رسولی، پایه چهارم،  رتبه اول
عرفان فضائلی، پایه ششم، رتبه اول
میلاد خراشادی زاده، پایه ششم،رتبه دوم
علیرضا ضامن، پایه پنجم، رتبه دوم


این خبر از طرف دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء(علیه السلام)دوره دوم
( http://anvaar.ir/bep2/news.php?extend.921 )