»خبر
دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا(ع) دوره اول شهرستان بیرجند
گندزدایی مدرسه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۳

گندزدایی مدرسه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۳

گندزدایی مدرسه  با رعایت نکات بهداشتی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ قبل از ورود دانش آموزان و دبیران

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “گندزدایی مدرسه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۳”

قالب وردپرس