»خبر
دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهدا(ع) دوره اول شهرستان بیرجند
گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶

گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶

گندزدایی مدرسه در روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “گندزدایی مدرسه روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۳/۶”

قالب وردپرس