عنوان خبربرگزاری جشن نیکوکاری در دبیرستان دوره اول
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط hosaynaee
شنبه 21 اسفند 1395 - 08:38:29


جشن نیکوکاری  همزمان با سراسر کشور  روز چهارشنبه در دبیرستان دوره اول برگزار شد.
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.400 )