عنوان خبراردوی زیارتی و سیاحتی طبس
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
شنبه 9 ارديبهشت 1396 - 07:37:20


دانش آموزان پایه نهم در اردوی دو روزه زیارتی - سیاحتی طبس شرکت کردند . این اردو به منظور تجدید روحیه نشاط و شادابی برای آمادگی قبل از امتحانات و ثبت  لحظاتی شاد و به یادمانی پس از فارغ التحصیلی  از دوره اول دبیرستان دخترانه امام حسین (ع)  صورت گرفت.
در این اردو از آرامگاه این حسام خوسفی، باغ گلشن، امام زاده حسین بن موسی الکاظم؛ روستای خرو ، چشمه مرتضی علی و بازار سنتی طبس دیدن به عمل آمد.آرامگاه این حسام - خوسفباغ زیبای گلشن - طبسامامزاده حسین بن موسی الکاظماین خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.404 )