عنوان خبرکسب مقام سوم مسابقات بدمینتون شهرستان
(شاخه: تربیت بدنی)
ارسال شده توسط hosaynaee
شنبه 16 ارديبهشت 1396 - 05:28:58

تیم بدمینتون آموزشگاه دخترانه امام حسین سید الشهدا(ع) در مسابقات برگزار شده در سطح شهرستان شرکت و مقام سوم را در این مسابقات کسب کردند.
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.405 )