عنوان خبرتبریک به دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی مدارس نمونه
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
دوشنبه 2 مرداد 1396 - 06:11:28


دانش آموزان عزیز

فاطمه آخوندی ،یاس افتخاری مقدم ،فاطمه زهرا جانفدا ، نازگل جعفزی ،محدثه سادات حسینی ، مهدیه سادات  خداپرست  مقدم ، سیده فاطمه زهرا خراشاری زاده  ، ثمین راستگو

صبا سبزه کار،فاطمه زهرا شریفی مقدم ، فاطمه شفیعی ،پونه عابدی ،فاطمه لشکری پور، نجمه مشایخی ، زهرا نیک رفتار

پذیرفته شدن شما را در

آزمون ورودی مدارس نمونه

به شما وخانواده محترمتان تبریک گفته برایتان موفقیت های بیشتری آرزو می کنیم.
این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.409 )