عنوان خبرمراسم بازگشایی مدارس در روز اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید
(شاخه: پرورشی)
ارسال شده توسط hosaynaee
شنبه 15 مهر 1396 - 06:03:56

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.413 )