عنوان خبراجرای کارگاه سبک زندگی ایرانی- اسلامی با شرکت دانش آموزان پایه هفتم
(شاخه: اخبار آموزشگاه)
ارسال شده توسط hosaynaee
يكشنبه 26 آذر 1396 - 06:20:13

این خبر از طرف دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء(ع) دوره اول بیرجند
( http://anvaar.ir/bmd1/news.php?extend.454 )